Играта „Коя е тази сграда?“ ще проведат специалисти от Историческия музей заедно с момичета и момчета от ателието „Културно-историческо наследство и археология“ към Лятна детска академия „Бистра и Галина“. Децата ще се включат в беседа на открито из централната градска част и ще научат повече за икономическото и културно развитие на града ни след Освобождението. Посещение в Музея на градския бит ще обогати представите им за модерния и романтичен Русе от края на 19 и началото на 20 век. Един от дните тази седмица е посветен на природното богатство на Русенския регион и неговото опазване - тогава занятията ще се проведат в Екомузея. 
Ателието ще приключи своята работа в петък, когато децата ще представят театрализирани етюди от различни епохи по време на заключителния концерт на детската академия. Младите историци ще покажат и своята изложба „Русе и моето семейство“.