Липсата на стратегия в земеделието, на безлихвени или ниско лихвени кредити за създаване на нови овощни насаждения и трудното сдружаване на производителите за обединяване на партиди и излизане на по-големи пазари са най-големите проблеми пред овощарския бранш. Това стана ясно от презентацията на Николай Колев - председател на Съюза на дунавските овощари, който представи състоянието, тенденциите, очакванията и проблемите при овощарството в област Русе пред Съвместната българо-румънска земеделска работна група. През миналата седмица тя проведе поредното си заседание в заседателната зала Сливо поле.
Николай Колев представи и постигнатите от Съюза на дунавските овощари резултати: урегулирането на трудовата заетост с нормативни актове и работата с легални еднодневни трудови договори, субсидия за ерозия на почвата, по-високи субсидии за сектора по новата програма за развитие на селските райони и други.
По време на дискусията стана ясно, че в румънските училища на децата се предлагат само местни плодове, което стимулира тамошното производство и идеята може успешно да бъде приложена в България. Направено беше и предложение да се организира среща между български и румънски производители за обмяна на опит в технологията на производство и проблемите в сектора.
Практическата част се проведе във фирма „Макена 08“ ООД в сливополското село Голямо Враново, където членовете на групата се запознаха с добра практика по отношение на овощните насаждения. Те разгледаха насажденията от праскови и  череши и покрити оранжерии с изградена отоплителна инсталация.