Банка ще трябва да върне на клиент близо 800 лева, които е получила неправомерно - след като изцяло е променила начина на формиране на лихвата по тегления от него кредит. Това реши на първа инстанция състав на Русенския районен съд. Решението не е окончателно и без съмнение ще бъде обжалвано пред горните инстанции.
Човекът изтеглил в края на 2007 година от  „УниКредит Булбанк“ АД 11 000 лева, които трябвало да изплаща до 2014 година.            
Две години по-рано погасил задължението си предсрочно, но се обърна към съда с молбата да признае, че банката неправомерно и в нарушение на договора е повишила лихвата по кредита му, като е добавила нов компонент за нейното изчисляване - премия. Така самосиндикално финансовата институция е вдигнала погасителните вноски.
Банката без никакво основание - нито договорно, нито законово - е променила начина за формиране на годишния лихвен процент. Според клауза от договора има възможност за увеличаване на лихвения процент, но в рамките на уговорените му съставни компоненти, а не чрез цялостна промяна на начина му на формиране, посочи съдът. И прецени, че е недопустимо, след като е уговорен променлив годишен лихвен процент, промяната му да може да бъде само в посока нагоре. Добавянето обаче на изцяло нов компонент при изчислението му сочи недобросъвестно поведение на ответната банка. На практика с тази едностранна промяна кредиторът не само че не е понижил лихвата по процесния кредит, както е следвало да се случи при стриктно спазване на уговореното между страните изчисление, а се е стигнало до неговото значително увеличаване - с близо 2%, пише още в мотивите на съда. При сключване на договора лихвата по кредита е била 7.60%. Впоследствие е увеличавана до 10.8%, а повечето от вноските са изплатени при лихвен процент в размер на 9.2%. Така клиентът платил 3300 лева лихви, а действително дължал около 2500. 
Според направената експертиза банката е получила неправомерно 789 лева, но ощетеният поиска да му бъдат върнати 733 лева и претенцията му бе удовлетворена.