Съвместни програми за докторанти в областта на бизнес мениджмънта и компютърните науки обсъдиха членовете на академична делегация от Университета по приложни науки в Нови Улм, Германия, с колегите си в Русенския университет. Гостуващата делегация беше ръководена от проф.Йенс Петцман, директор на Центъра по маркетинг и брандиране.
На срещата с ректорското ръководство беше подписано двустранно споразумение за сътрудничество, в което фокусът е поставен върху обучението в докторантура, научния и образователния обмен. Вече е постигната и конкретна договореност във връзка с докторантура по маркетинг, по която обучението на докторант от университета в Нови Улм ще започне още през тази учебна година под научното ръководство на преподаватели от двата университета.