Лятна школа по роботика организира и провежда клубът „Роботика“ в Математическата гимназия. В обучението, което се финансира от фонд „Математика на бъдещето“ и училищното настоятелство, участват 18 ученици от бъдещите пети, шести и седми класове на гимназия „Баба Тонка“. Те се научават да усвояват и прилагат по лесен и забавен начин знанията си в областта на физиката, математиката, информатиката, информационните технологии и дори английския език. Учат се също да работят в екип, да вземат решения и да разпределят задачите. Обучението се води от Донка Симеонова по методиката на Училището по роботика Robopartans, откъдето участниците получават сертификати.