Отточните шахти отново се очертават като градски проблем. На финала на зимата след последните дъждове някои от тях са пълни с вода, което показва, че са задръстени и не могат да се оттичат. Обикновено за това са „виновни“ калта и опадалите листа, които не са били събрани навреме. Възможно е някои от тези съоръжения въобще да не са били почиствани.
Прави впечатление също, че има пропаднали улични шахти и такива, около които настилката всеки момент ще поддаде. На ул. „Константин Иречек“ например точно пред магазина за часовници решетката е драматично пропаднала заедно с отцепилия се асфалт. Като нищо, ако не се вземат мерки, някой може да пострада, особено в тъмните часове.
На завоя от улица „Ниш“ към „Студентска“, точно срещу паркинга на „Воден“, ситуацията е две в едно -  съоръжението е задръстено, а асфалтът около решетката вече се е изронил и деформирал. Подобни гледки има и на други места в града, което подсказва, че фирма „Мели“, която се грижи от години за поддръжката на уличните шахти, трябва да направи сериозен оглед и да се заеме с почистването и ремонта на задръстените и пропаднали оттоци. Все пак идва пролет, а с този сезон обичайни са   честите и по-обилни дъждове.
Зам.-кметът по комуналните дейности Свилен Иванов пое ангажимент пред „Утро“ още днес да разпореди проверка - първо на местата, за които му сигнализирахме, а след това и на останалите. Проблем с почистването на шахтите няма да има, „Мели“ ще се заеме с това, пропадането около тях обаче сега ще ни създаде сериозни грижи, защото още е студено и влажно и ремонтът няма да бъде качествен, коментира Свилен Иванов. Той обеща обаче, че след оглед ще се прецени как да се обезопаси пропадането на ул. „Иречек“.