65 800 лева без ДДС ще даде Община Русе за извънгаранционно поддържане на служебните товарни автомобили и електрозаваръчни агрегати. Това става ясно от обявената обществена поръчка със срок за изпълнение една година. 
Според техническите условия кандидатите трябва да имат пълен цикъл на ремонтни дейности и да реагират до 24 часа при спешни случаи, до три работни дни от деня, в който е предоставен автомобилът, и до десет дни, ако се чака доставка на резервни части от чужбина.
Оферти ще се приемат до 8 юли, а на следващия ден специална комисия ще ги отваря. При оценяването предлаганата цена на човекочас ще носи 80 точки, а отстъпката от цената на резервни части - 20 т.