Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е санкционирала с 50 хил. лв. „Юбер“ за нелоялна конкуренция при предоставянето на услугата UberX, съобщиха от Комисията.

Комисията установила, че услугата, предлагана в София от 9 декември миналата година,

има белезите на таксиметров превоз на пътници,

доколкото се извършва с лек автомобил срещу заплащане, по заявен от пътника маршрут чрез мобилното приложение Uber, което осъществява връзката между пътника и фактическия изпълнител на превоза – ползвателя-водач.

При сравнение между предлаганите от „Юбер“ услуги и услугите, предоставяни чрез други мобилни приложения се достига до извода, че услугите са взаимозаменяеми, тъй като водят до един и същи резултат – осъществяване на платен превоз от една точка до друга. Но в случая при UberX не се изисква изпълнителят на превоза да отговаря на определените в българското законодателство изисквания към таксиметровите шофьори и техните автомобили. Така, според КЗК се

нарушава добросъвестната търговска практика,

а „Юбер“ създава условия за заобикаляне на закона, спестявайки на ползвателите-водачи средствата за издаване на необходимите лицензи и разрешителни за извършване на таксиметров превоз.