Очаквам в сряда да получа нотариалния акт за собственост на Многопрофилната болница на партера в Хирургическия блок, съобщи за „Утро“ изпълнителният директор на стационара д-р Иван Стоянов. Той обясни, че без този документ няма как да започне основният ремонт на Спешно приемно отделение, който ще го превърне в модерен център за прием на пациенти. 
Следващата стъпка в предстоящото реновиране на отделението е изготвяне на документацията по проекта и одобряването му в Общинския съвет. Това трябва да се случи до 30 септември, като веднага след това започва и ремонтът. За да не се налага Спешно приемно отделение да прекъсва работата си, персоналът първо ще работи в предната част на помещението, а после ще се прехвърли в задната част. По този начин на пациентите винаги ще се оказва адекватна медицинска помощ в отделението, обясни шефът на болницата. Той уточни, че новият началник на Спешно приемно отделение д-р Юри Йовков вече е встъпил в длъжност. Досега той работеше в Интензивно терапевтично отделение. Предшественикът му д-р Илия Великов е назначен на работа като анестезиолог. 
Операционните зали в Спешно приемно отделение, които са на Комплексния онкологичен център, в момента се прехвърлят на втория етаж в Хирургическия блок, а на първия остават 16-те хирургически зали на болницата. След като в блока се премести и Детско отделение, което сега е на четвъртия етаж в старата сграда на болницата, и там се направи основен ремонт, целият операционен блок на Онкото, включително и залите от 9 етаж, ще бъде обособен на това място. 
Важно е да се отбележи, че наред с изготвяне на проекта за ремонт на Спешно приемно отделение, се разработва и проект за помещение, където ще бъдат прехвърлени барчето от партера, магазините за вестници и вещи от първа необходимост и аптеката, допълни д-р Стоянов. Предвижда се то да бъде изградено в пространството зад лятното барче и чрез надземен тунел да бъде свързано с топлата връзка, за да могат пациентите да не излизат извън Хирургическия блок. Там ще има и зали за свиждане, защото не е редно болните да се разхождат по пижами из двора, смята директорът. Дворът на болницата е 1 декар свободна площ и ние трябва да го използваме по най-добрия начин, за да не пустее и да е от полза за пациентите, техните близки и персонала, уточни зам.-председателят на борда на директорите на МБАЛ д-р Йосиф Новаков.