Петгодишните договори за наем на „Тирол“ на ул. „Александровска“ 91 и „Борисова“ 16 от 2013 г. ще бъдат продължени със срок до 10 години, ако общинските съветници одобрят предложението на идната сесия. Шефът на фирма „Тирол“ Радослав Шопов е уведомил Общината, че във фурната на „Александровска“ са инвестирани близо 70 000 лв., а в тази на „Борисова“ - близо 80 000 лв. В тази връзка той иска сроковете на настоящите договори да бъдат продължени до 2023 г. Освен това фирмата-наемател на имотите, които са частна общинска собственост, не е нарушавала договорните задължения. Наемът на обекта на „Александровска“ е 1000 лв. без ДДС, а този на „Борисова“ - 1250 лв.