С лихви по депозити от 1.5-2% годишно алтернативните вложенията в инвестиционни фондове се увеличават, показват данните на Българската асоциация на управляващите дружества. В 109 на брой родни фонда са инвестирани 836 милиона лева. А въпреки трудните времена, в които една неотишла си криза се заменя от следващата, някои от тях постигат доходности 5-6 пъти по-високи отколкото традиционните вложения в банкови депозити.
Осем са българските договорни фонда, носещи за половин година над 5% върху спестяванията. Нормално това са такива, фокусирани в чуждестранните пазари, тъй като българският се представя доста зле от началото на годината. От 1 януари до 30 юни SOFIX е на -7.06%, BGBX40 на -8.6%, BGREIT на -4.56% и BGTR30 на -3.97%. Съответно и инвестиращите в български акции фондове отчитат загуби. Обаче договорният фонд на Първа финансова брокерска къща „Восток“, инвестиращ в Русия и бившите съветски републики, носи 26.12% за шестте месеца на годината. Разбира се, това повишение идва след огромния спад през миналата година и за последните 12 месеца доходността e отрицателна. Тези обаче, които правилно са предвидили, че след големия спад идва възход, сега жънат отлична печалба.
В класацията на най-резултатните фондове за първите 6 месеца на тази година следват ДФ „ОББ Глобал Фарм Инвест“ с 9.48%, ДФ „Експат Бондс“ с 8.26%, ДФ „Компас Глобъл Трендс“ - 7.33%, ДФ „Варчев високодоходен фонд“ - 7.25%, ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“ - 6.69%, „Скай Финанси“ - 5.78% и ДФ „Селект Дивидент“ - 5.12%.
Разбира се, голям брой български фондове са на минус за първото шестмесечие, така че гаранции за печалби никога няма, а първенците по доходност се сменят често. Глобалните пазари на акции обаче са мястото, където инвестират богатите и в дългосрочен план винаги се покачват. А вложението в договорен фонд е най-простият начин да се участва в играта дори със съвсем малки суми. Повечето дружества приемат и вложения от порядъка на стотина лева.