Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) призовава за предприемане на мерки с цел опазване на дивеча, предвид зимната обстановка в страната, съобщиха от агенцията.

Изпълнителната агенция по горите, в качеството си на контролиращ орган, призовава всички, стопанисващи дивеча в България, в лицето на ловни сдружения, юридически лица, на които е предоставено стопанисването и ползването на дивеч, и държавни ловни и горски стопанства, да предприемат навременни и адекватни действия с цел опазването на местния дребен и едър дивеч в страната.

Имайки предвид ниските температури и натрупалата се снежна покривка, е необходимо да се положат максимални усилия за подхранване на дивеча и осигуряване на безснежни места, особено за дребния дивеч. Разчистването на снега в районите с типични местообитания на фазана и яребицата е наложително, тъй като тези видове са най-уязвими при наличието на тежки зимни метеорологични условия и популацията им понася най-големи загуби в такава обстановка.