Конкурсът за учредяване на право на строеж на мястото на някогашния хотел „Ислях хане“, превърнал се впоследствие в сграда на старата Русенска община на ул. „Княжеска“ 78, се провали за втори път. Отново никой не прояви интерес и не закупи конкурсни книжа. Това стана ясно вчера следобед, когато трябваше да се отворят офертите на кандидатите. 
Върху терена според решение на Общинския съвет трябва да се изгради нова триетажна сграда в автентичния й вид. Изискване към кандидатите е също да се предвиди подходящо място, където да се оформи кът за историята на старата Русенска община, а на фасадата да сложи табела с името, годината на построяване и възстановяване на сградата.
Обявената начална тръжна цена на имота от 1204 кв. м, който е частна общинска собственост и е отреден за обществени функции, е 407 400 лева без ДДС, данъци и такси.