Проекти на млади фермери, кандидатстващи за стартова помощ, приема до 27 юли ДФ „Земеделие“.
Общият бюджет по програмата е 70 млн. лева. За първи път по този прием се въвежда и електронно подаване на заявленията. Кандидатите ще получат код за достъп от областната дирекция на фонда, където подават проектите. Те ще ползват съответния електронен модул, като използват и образците за подаване на документите, се посочва в заповедта.
Повечето проекти се подготвят безплатно от Националната служба за съвети в земеделието.