Цената на заемния ресурс както за населението, така и за фирмите продължава да поевтинява. Лихвените проценти по всички видове кредити намаляват за пореден месец през май, но търсенето им остава все така слабо.
През миналия месец сме могли да изтеглим потребителски кредит в левове при средна лихва от 10,48%, а в евро - при ставка от 8%, показват данните на Българска народна банка (БНБ). За сравнение - през май миналата година средните лихвени проценти по заемите за потребителски нужди в банковия сектор бяха 11,16% и 8,89%,. През април банките предлагаха заемите със ставки от 10,56% и 8,19 на сто.
 Понижениe на месечна и на годишна база има и при жилищните кредити. През петия месец левовият жилищен заем се е предлагал при средна лихва от 5,95%, а този в евро - при 6,29%.
През май 2014 г. евровите жилищни заеми са били по-скъпи, като лихвата е била 7,10%, а през миналия месец банките са давали средно по 6,49%. При левовите ставката е била 6,65% преди година и 6,03% през април.
От БНБ смятат, че кредитите за населението, отпускани в евро, не са поевтинели според очакванията, като лихвите по тях все още имат потенциал за понижение.
Що се отнася до цената на заемния ресурс за компаниите - през май лихвата по малките кредити (до 1 млн. евро) е вече 5,86% по левовите и 5,69% по евровите.