Обществена поръчка за обновяване на 20 детски площадки в различни райони на града и изграждане на нова в „Дружба“ 2, както и за инженеринг и обновяване на съществуваща детска площадка в Средна кула обяви общината. Прогнозната стойност на поръчката, която е обособена в три позиции, е 458 217 лева без ДДС, като крайният срок за изпълнение е 30 юни 2016 г.
По първата позиция е предвидено да се обновят две детски площадки в централна част, три в кв. „Възраждане“, две  в „Здравец“, три в „Здравец Изток“, една в „Здравец Север“. На ремонтирани площадки ще се радват и децата в кв.“Дружба“, като съответно две ще изникнат в „Дружба“1, една в „Дружба“2 и две в „Дружба“3. По поръчката е предвидено да бъдат обновени и три площадки в „Чародейка Север“, както и една в „Родина“. За 20-те площадки  от общинския бюджет са заделени 416 667 лв. без ДДС.
Състоянието на детските площадки не отговаря в пълна степен на изискванията за безопасни условия на игра, тъй като съоръженията са стари и частично деформирани. Настилките са преобладаващо асфалтови и бетонни, а на част от площадките дори липсват.
Новата детска площадка, която ще бъде изградена в района на тъй наречените Троянски блокчета - на юг от бл.“Бръшлян“ на ул.“Мальовица“, ще е за деца от 3 до 12 години. Теренът там  е неравен, като в обсега на площадката съществуват подземни комуникации, но липсват елементи на надземната инфраструктура. За нея общината ще осигури 31 550 лв. без ДДС.
Детската площадка в Средна кула също не отговаря  на изискванията за безопасни условия на игра и за обновяването й са предвидени 10 000 лв. без ДДС.
Оферти ще се приемат до 12 часа на 27 юли, а два часа по-късно специална комисия ще ги разгледа, като при оценяването ще се търси най-ниската цена.