Четвъртото тримесечие на 2013 г. затвърждава тенденцията за постепенно повишаване на продажбите на „Фазан“ в сравнение със същия период на минали години, става ясно от предварителния отчет на дружеството за миналата година. През 2013 г. предприятието реализира продажби общо в размер на 3 646 000 лева, което представлява ръст от над 34% в сравнение с 2012 година. За първи път след кризисните години дружеството излиза на годишна печалба, макар и минимална. Според неодитирания още отчет тя е 17 000 лева.
Менджмънтът на чорапеното предприятие е настроен оптимистично и за тази година. Предвижданията сочат ръст на продажбите от 7.2% през 2014 г. като общата им стойност да надхвърли 3.9 млн. лева.
Дейността на дружеството ще бъде насочена към реализация на натрупаната продукция, съобразявайки се с възможните колебания на общите пазарни условия. Очаква се измененията в цените на основните материали да следват в известна степен посоката на цените на суровините.
След няколкогодишния период на свиване на потреблението се наблюдава трайна тенденция за минимални разходи на потребителите при избор и покупка на качествени текстилни изделия, което води до негативни резултати. Ценовият натиск на нискокачествения внос от Далечния изток оказва трайно влияние не само на българския, а и на европейските пазари. Секторът на текстилната промишленост продължава да работи в силно конкурентна среда и при съществен дял на сивата икономика.