Средната стойност на едно теглене от банкомат през 2014 г. е 162 лв., показват данните на БОРИКА. През миналата година средната сума е била 153 лв. Средната стойност на трансакция от ПОС терминал е 75 лв. (77 лв. през 2013 г.). 
Общият брой на оперираните и поддържани от системата БОРИКА карти е 4,379 млн., което е увеличение от 0.6%. спрямо 2013 г. С най-голям относителен дял са картите Visa - 58.7%.
Плащанията на стоки и услуги на ПОС терминал са 25 263 хил. бр. трансакции, с ръст от 11.5% спрямо предходната година. И през 2014 г. тенденцията за увеличение на относителния дял на броя трансакции през ПОС спрямо дела на трансакциите през АТМ терминали се запазва. Все повече българи предпочитат да плащат в магазините с карта, за което не се удържат никакви такси. Докато тегленето на пари от банкомат може да струва от порядъка на левче. Голяма част от хората го правят само 1 път месечно, за да изтеглят преведената им заплата наведнъж.
Средната стойност на един превод през 2014 г. е 1966.80 лв. (2051.67 през 2013 г.; 1827.00 през 2012 г.). Броят на участниците в БОРИКА е 25, от които 23 банки и 2 платежни институции. През 2014 г. в системата за картови плащания са извършени 156 570 хил. бр. трансакции и е отбелязан ръст спрямо 2013 г. от 6.2%. Трансакциите, извършени на АТМ, са 73 065 хил. бр. и ръстът спрямо 2013 г. е 2.1%.