Лошото състояние на моста край Кацелово, необходимостта от почистване на коритото на Бъзовска река и от укрепване на свлачището в Пепелина са основните проблеми, за които общинската администрация в Две могили и кметовете на Бъзовец и Помен потърсиха съдействие от областния управител Стефко Бурджиев. Той се срещна с тях и местните хора по време на поредната изнесена приемна. В Две могили се оплакаха и от бездомните кучета, които разпиляват кофите с отпадъци и проявяват агресивност. Освен това настояха за спешни ремонти на пътните участъци между Острица и Каран Върбовка, Две могили и жп спирка Батишница.
Бурджиев пое ангажимент да проучи всеки един от поставените проблеми и да потърси начини за решаването им.