Кристалният знак на Русенския университет бе връчен вчера от ректора проф.Христо Белоев на зам.-министъра на образованието и науката проф.Николай Денков. Той беше в Русе, за да представи възможностите за финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ през програмния период 2014-2020 година. Със срещата в университета, в която се включиха над 200 представители на научната общност и бизнеса, неправителствени организации и граждани, зам.-министърът стартира информационната кампания по новата европрограма.
По време на срещата бе представен процесът на интелигентна специализация и изпълнението на плана за действие към Иновационната стратегия за интелигентна специализация. В нея се посочва, че стратегическата цел до 2020 година е България да премине от „плахи“ към „умерени“ иноватори в Европейския съюз.