Обществена поръчка за строителен надзор при укрепването на подпорната стена на ул. „Шипка“ 82 и при благоустрояването на блок „Вида“ в кв. „Възраждане“ обяви Община Русе. И за двата обекта има изготвен технически инвестиционен проект и количествено-стойностни сметки на строителните работи, като са издадени разрешителни за строеж още миналата година. 
Прогнозната стойност на поръчката е 5000 лева, като за строителния надзор при подпорната стена са предвидени 3600 лева, а за блок „Вида“ 2400 лв. 
Оферти ще се приемат до 22 юни, като на същия ден специална комисия ще ги разгледа. При оценяването ще се търси най-ниската цена. 
Както „Утро“ писа, пътното платно на улица „Шипка“ продължава да се сляга и да се свлича към имота в района, който потъва поради свличане на земни маси от неукрепения скат. Срутването се е активизирало през влажните есенни и зимни месеци, като това налага допълнителни средства за укрепването на подпорната стена. В инвестиционната програма на Общината за тази година са заложени 63 378 лева за укрепване на подпорната стена на „Шипка“, като през април съветниците гласуваха от бюджета да бъдат осигурени и допълнителни 14 314 лева.