Банките в България са спечелили 89 млн. лв. през април. 28-те кредитни институции, опериращи на територията на страната, увеличават положителния си финансов резултат с 1,1% спрямо предходния месец и със 7,8% спрямо година по-рано.
За първите четири месеца на годината печалбата им възлиза на 374 млн. лв., което е ръст от 22,2% на годишна база, показват данните на Българска народна банка.
През април активите на банковата система намаляват с 1 млрд. лв., или с 1,2 на сто на месечна база, до 85,1 млрд. лв. Няма промяна в подредбата на водещите пет по размер на активите банки. Най-големите пет банки са УниКредит Булбанк, Банка ДСК, Първа инвестиционна банка, Обединена българска банка и Райфайзен.
Спадът на общите активи БНБ отдава на „нормална бизнес динамика“, гласи съобщението на централната банка, придружаващо месечните данни за банковата система. Понижението на активите се дължи на по-ниските инвестиции в дългови ценни книжа, което може да е в резултат както на продажба на финансови инструменти, така и на настъпил техен падеж. Инвестициите по това перо са с 3,7% по-малко, или с 468 млн. лв., спрямо година по-рано.
За намалението на активите допринася и слабата кредитна активност. Брутните кредити и аванси (без тези за кредитни институции) се свиват, макар и минимално, със 148 млн. лв., или с 0,3% на годишна база, до 54,3 млрд. лв.