„Алл брандс“ ООД е първата русенска фирма, която получава еврофинансиране по схемата „Групи производители“. Според съобщението на фонд „Земеделие“ тя ще получи 170 000 лева за направени през миналата година инвестиционни разходи. Дружеството е едно от шестте, които получават общо 7 милиона лева от от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и националния бюджет. То получава и най-скромната сума от всичките одобрени групи. За сравнение - най-голямата помощ е за пловдивското ООД „Агрекоселект“, финансирано с близо 2,5 млн. лева.
„Алл брандс“ ООД бе одобрена още през 2013 година. Както тогава „Утро“ писа, групата обединява производители на зеленчуци от Голямо Враново. Тя си поставя задача да подпомага концентрирането на произведeната продукция и реализацията й на пазара, като се грижи за намаляване на производствените разходи и същевременно упражнява контрол върху качеството. Целта е не по-малко от 55% от произведената от всеки член продукция да се реализира чрез организацията.
В „Алл брандс“ ООД съдружници са Даниел Петров, Миглена Петрова, Явор Беляков и „Дипом“ ЕООД. Дружеството се представлява от Петър Петров.
Шестте договора по схемата „Групи производители“ са сключени през 2013 г. Извършените плащания са първи за пет от групите и второ за една от тях, съобщава фонд „Земеделие“. 
Субсидираните инвестиционни разходи за 2014 г. включват купуване на земеделска техника - трактори, пръскачки, мотокарни уредби, косачки, платформи за бране на плодове и др., както и купуване на системи за капково напояване, мрежи за защита от градушки, автоматични линии за претегляне и опаковане на плодове и овощен посадъчен материал.
Основните изисквания за одобряване на групи производители на плодове и зеленчуци са те да имат поне 4-ма членове и годишен оборот не по-малък от левовата равностойност на 50 000 евро без ДДС. Инвестициите по схемата трябва да бъдат извършени в рамките на не повече от 5 години. През този 5-годишен период бенефициерите трябва да изпълнят поне една от целите на схемата, а именно - да увеличат броя на членовете в групата, да увеличат стойността на реализираната продукция, да внедрят нови продукти или технологии, да подобрят сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти и др.