Петър ГЕЦОВ
1001 фирми повече са се отчели пред НАП-Русе за доходите през 2014 година, стана ясно при вчерашното представяне на резултатите от тазгодишната данъчна кампания. Тъй като по закон всички търговци подават декларации, може да се приеме, че броят им се e увеличил с толкова през миналата година. Дори голяма част да имат съвсем малки или никакви обороти, очевидно оптимизмът у бизнеса започва да се завръща. 
Декларации за корпоративен данък върху печалбата за 2014 г. са подали 13 362 търговски дружества от областта. Те са платили общо 16,65 млн. лв. при 16,37 млн. лева за същия период на 2014 г. Най-големият размер на внесения корпоративен данък е 776 860 лв.
Повече са и платените данъци върху доходите на физически лица, към които се причисляват и едноличните търговци. Постъпленията са 19 359 977 лв. при 17 782 586 лв. за същия период на 2014 г. Най-голям размер на внесен данък върху доходите от ЕТ е в размер на 145 500 лв., а от свободни професии, граждански договори и др. - 92 620 лв.
Общо по двата данъка НАП-Русе е събрала с 2 млн. повече приходи отколкото през миналата година.
Регионалният офис на приходната агенция е възстановил данъци върху доходите в размер на 326 614.40 лв. на 1506 лица при 225 092,40 лв. на 1312 лица за същия период на 2014 г. Това определя ръст от близо 30% и над 100 000 лв. повече възстановени на гражданите.
По данните на НАП-Русе едва 190 човека са получили обратно възстановен данък върху минимална заплата за общ размер 45 651.79 лв. Въпреки че в областта работят 10 хил. човека на минимална заплата, декларации за връщане на този данък са подали едва 324 души, голяма част от които са получили отказ, защото не са отговаряли на условията.