Подиум за подвижна сглобяема сцена ще бъде закупен за нуждите на общинското предприятие „Русе арт“, като по предложение на директора на предприятието Мариан Савов това ще стане за сметка на предвидения LED екран. Стойността и на двете е 57 000 лв., се посочва в докладна записка, която ще бъде гласувана на предстоящото заседание на Общинския съвет. В същия документ се посочва, че на Русенска опера ще бъдат предоставени 5000 лева за летния оперен фестивал „Сцена край реката“. Драматичен театър „Сава Огнянов“ пък ще получи също 5000 лева за провеждане на Европейска театрална работилница през юни.