Бившият управител на „Истър инженеринг“ ООД Валери Матеев бе изправен пред съда за това, че не поискал обявяване на несъстоятелност на дружеството, въпреки  неговата невъзможност да си покрива задълженията.
Според прокуратурата мениджърът на изпадналото в неплатежоспособност дружество не поискал Окръжният съд да започне дело по несъстоятелност, въпреки че на 31 януари 2013 година „Истър“ не е можела да плаща по сключените търговски сделки.
Съдебно-счетоводна експертиза показала, че още от 2011 година пътната фирма била във финансова криза поради свръхзадлъжнялост, а от края на 2012-та е изпаднала в тежка финансова криза, тоест във фактически фалит.
Към 1 декември 2012 година „Истър“ спряла да плаща към кредитора от София „Пъткомплект 2001“ ООД, който доставял пътни битуми и котелно гориво. Според вещото лице от 31 декември 2012-та за дружеството е възникнала неплатежоспособност и то нямало парични средства да погаси останалото задължение към кредитора в размер на 171 572.68 лева по сделките. Въпреки това в едномесечен срок от спиране на плащанията - до 31 януари 2013 година, тогавашният управител Матеев не подал молба до Окръжен съд за откриване производство по несъстоятелност.
Съдът сметна експертните изводи за несъмнени и посочи, че мениджърът бездействал въпреки ясното разбиране, че дружеството няма пари и няма как да си погасява задълженията. Матеев бе освободен от наказателна отговорност, но трябва да плати 1000 лева глоба. Решението може да се обжалва.
Матеев бе представляващ и управляващ дружеството от 24 август 2008 до 16 май 2014 година. Справка в търговския регистър показва, че към момента „Истър“ се управлява от Игнат Игнатов. Съдружници в него продължават да са Община Русе и „Пътинженеринг“ ООД. 
Скандалът около „Истър“ се разгоря с пълна сила в средата на 2013 година. Няколко месеца преди това Общината поиска да излезе от затъващото дружество. Съдът обаче блокира тези действия на местната власт заради публичния интерес. В периода 2007-2010 година „Истър“ беше на печалба, след което започна срив. Според данните на Общината, 2011 година пътната фирма е приключила с текуща загуба от 1 044 000 лева.