28 на сто от работодателите са готови да подпомогнат финансово ученици от професионални гимназии, като им осигуряват стипендии, пътни разноски и общежитие. Това сочи анкета на областна администрация, която бе представена от ръководителката на Центъра за кариерно ориентиране Емилия Дамянова на среща в СОУ „Васил Левски“. 72% от работодателите са готови да участват в срещи с родители и ученици за професионално ориентиране, а 65% са съгласни да приемат в своята фирма учащи в дуална форма на обучение.  
По темата за професионалното образование говориха председателят на Русенската стопанска камара Красимир Ениманев, Пенка Попова от областната администрация, началникът на Регионалния инспекторат по образованието Димитър Райнов, управителката на фирма „Антоан Вилл“ Антоанета Антонова. През учебната 2015/2016 г. учениците от 7 и 8 клас ще могат да избират измежду 65 специалности в 26 професионални направления. Нови специалности за областта са „Компютърна графика“ в гимназията по строителство и „Стоманенобетонни конструкции“ в гимназията в Бяла.