Краварник с 90 крави в него се взриви в гр. Расдорф, намиращ се в централната част на Германия.

Причина за експлозията е насищането на помещението с метан, съдържащ се в изпражненията на кравите. Отделно от това, в обора имало и статично електричество и в контакт с него, метанът се възпламенил.

Взривът не е причинил кой знае какви щети, с изключение на това, че покривът на краварника е леко повреден. От всичките 90 крави само една е получила изгаряния и поради тази причина й е била оказана ветеринарна помощ.

Животинските изпражнения и по-точно тези от тревопасни животни се използват именно за производство на метан /биогориво/.