Само в Русе има недостиг от 168 ученици, завършващи основно образование, и ще се надяваме да дойдат гимназисти от други населени места и области, за да се попълнят паралелките в държавния план-прием. Това обяви началникът на просветния инспекторат Димитър Райнов на вчерашното заседание на Областната комисия по образование.
Според статистиката 1707 деца ще завършат седми клас тази година и те ще могат да кандидатстват в 20 профилирани и 17 професионални паралелки. Опитът ни от минали години показва, че най-много 41% от седмокласниците се явяват на изпит за гимназии, поясни Райнов. Той допълни, че в държавния план-прием няма никаква промяна от миналата година и училищните ръководства ще имат свободата да работят за попълване на бройките.
Не така оптимистично стоят нещата сред завършилите основно образование. Пак по същите статистически данни 20% изобщо не продължават да учат в девети клас.
До средата на март русенските просветни спецове ще трябва да изготвят и утвърдят списък на защитените професии, които ще бъдат предложени на Министерството на образованието. По първоначални данни вече има становище, че предстоящото дуално образование ще насочи усилията си към заварчици, стругари, шлосери, леяри, ковачи, машинни техници, монтьори, пътни строители, тапицери, дърворезбари и т.н. - всички те са непривлекателни за младите хора, но с голямо търсене на пазара на труда.
Етикетът „защитена професия“ ще дава право на гимназията да обучава по-малък брой ученици от утвърдената по стандарт бройка. Така паралелка от заварчици примерно ще се разкрива и при петима желаещи, докато в останалите специалности конкуренцията ще продължи и в един клас ще има не по-малко от 28 ученици.