Русенските музеи и театри привличат все повече хора, показват данните на Териториалното статистическо бюро за миналата година. През 2014 г. посещенията в музеите са с 32.2% повече спрямо предходната година и достигат 81.8 хиляди. Чуждите граждани, посетили четирите музея на територията на областта, са 15.3 хил. или близо една пета от общия брой (18.7%).
Средно статистическият посетител в музей обаче не обича да плаща за това - всяки седми, проявил интерес към експозициите, е избрал някой от дните със свободен вход. Вероятно затова общите приходи от дейността на музеите в областта през 2014 г. намаляват с 3.8% и са в размер на 726.3 хил. лв.
Много по-добре се справят с приходите русенските театри. През 2014 г. 680 представления са посетени от 130.2 хил. зрители. Театрите могат да се похвалят и с доста по-пълни салони, тъй като в сравнение с 2013 г. броят на представленията намалява със 7.4%, а на зрителите нараства с 9.7%. Средно едно представление в русенските театри се гледа от 192 души при 157 за страната. Значително по-голям интерес зрителите проявяват към представленията по произведения на чуждестранни автори: средната посещаемост на едно представление е 232 души при почти два пъти по-малко посетители на спектакли по творби на български автори (138). 
Приходите от сценични изкуства през 2014 г. възлизат на 4,550 млн. лв., като само 764.8 хил. (16.8%) са от продажба на билети и от участия в турнета в страната и чужбина. Основната част идва от държавната субсидия.