Месечната добавка за диетично хранене и лекарства на деца и хора с увреждания вече ще може да се получава, без задължително да се представя рецептурна книжка. Това съобщи директорът на регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Кристина Георгиева, като цитира влязло в сила решение на Върховния административен съд. Става въпрос за 9.75 лв. месечно. 
Друга промяна определя изплащането на месечните помощи за деца с трайни увреждания да се отпускат в началото на месеца след издаването на експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК, ако молба-декларацията е подадена в 3-месечен срок от датата на решението.