Очакваната средна продължителност на предстоящия живот за населението на Русенска област, изчислена за периода 2012-2014 г., е 74.1 години, съобщи Териториалното статистическо бюро. Точно толкова би трябвало да живеят родените през последните три години, при хипотезата, че няма да има съществени промени в интензивността на наблюдаваната повъзрастова смъртност.
Спрямо предходния период - 2011-2013, очакваната продължителност на живота се увеличава с 0.1 година. Тя обаче е с 0.6 години (т.е. с около 7.2 месеца) по-ниска от средната за страната, която е 74.7 години.
Средната продължителност на живота при мъжете е 70.8 години, докато при жените е с 6.8 години по-висока - 77.6 години. В периода между 2008 и 2013 г. тя е нараснала с 0.3 години при мъжете и с 0.8 години при жените. За същия период в национален мащаб увеличението и при мъжете и при жените е значително по-високо.
За периода 2012-2014 г. с по-висока средна продължителност на предстоящия живот са 10 области в страната: Благоевград, Бургас, Варна, Габрово, Кърджали, Пловдив, Смолян, София, Стара Загора и Хасково.
От гледна точка на тази статистика, едно преселване на новородените от Русе в София им дава шанс за още над 2 години живот. Столичани са по-добре от всички и по този показател (за кой ли път!) и живеят средно 76.2 години. Още една причина българите да се ориентират към най-големия у нас град.