Споразумение за сътрудничество подписаха вчера кметът на Бръшлен Николай Крумов и неговият колега от румънската община Гряка в окръг Гюргево Флорентин Сурдуляса. Това стана със съдействието на асоциация „Еврорегион Данубиус“, на чието общо събрание бе взето решението за партньорството между Бръшлен и Гряка. Първият съвместен проект ще бъде по приоритетна ос „Зелени региони“. Сред официалните гости при подписването на документа бе и заместник областният  управител Явор Янчев, кметът на Община Сливо поле Георги Големански и други.