23 души на възраст над 18 години откриха своето място в ремонтираната сграда на бившия дом за изоставени деца „Райна Гатева“. Там вече успешно са разкрити Център за настаняване от семеен тип и Наблюдавано жилище като алтернатива за живот в общността на хората с психични разстройства. Проектът е на обща стойност 280 493.59 лева, като се реализира основно с европейско финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
„Двете услуги стартираха на 4 юни миналата година. Центърът е нова форма, която предоставя 24-часова грижа. Наблюдаваното жилище също е иновативна услуга, която по-скоро осигурява подкрепа на хората с психични разстройства. Целта на проекта беше тези хора да получат живот в пълноценна среда“, обясни ръководителят на проекта Мариела Личева. В заведенията работят 20 служители, голяма част от които са специалисти от Центъра за психично здраве.
„Преди 4 години Общината стартира с 20 социални услуги, а сега са над 40. В социалната сфера не може да се работи, ако нямаш душа и сърце. Общината ще продължи да обгрижва хората с увреждания и психически разстройства“, посочи заместник-кметът по хуманитарните дейности Иван Григоров.
Приключването на проекта бе отбелязано с изложба на ръчно изработени сувенири от потребителите на двете социални услуги.