Наказателните съдии Пламен Ченджиев и Велизар Бойчев са двамата кандидати за поста председател на Русенския районен съд. Ръководната длъжност се овакантява през юни, когато изтича вторият и последен мандат на Венцислав Василев. Дотогава е възможно в надпреварата за негов приемник да се включат и други магистрати. 
Съдия Ченджиев започва юридическата си кариера през 1993 година. На два пъти е бил заместник-председател на Районния съд, практикувал е също като адвокат и съдия изпълнител. Преди влизането си в правната сфера има трудов стаж в бившия завод „Вела Пискова“. Юридическото си образование завършва през 1992 година в Софийски университет. Преди това учи в Математическата гимназия „Баба Тонка“.
50-годишният Ченджиев мотивира участието си в конкурса с натрупания опит в различни сфери на съдебната система и опознаването на отделни нейни аспекти. В концепцията си за управление посочва, че е необходимо Районният съд да приеме медийна стратегия и да комуникира с медиите чрез прессъобщения.
Другият кандидат за председателското кресло - съдия Бойчев, завършва право в Русенски университет през 1998 година. След проведен стаж през 1999 година започва като младши съдия и от тогава е част от съдебната система. Бойчев също е възпитаник на Математическата гимназия. 
През 2013 година магистратът бе удостоен с наградата „Джовани Фалконе“, учредена от Община Благоевград и посолството на Италия. Отличието му бе връчено за принос в ограничаване на разпространението и употребата на наркотици, проституция, детска порнография, корупция и подкрепа на обществени каузи. 
В концепцията си за управление съдия Бойчев посочва, че едва 8% от обществото изразява доверие в съда и отчита, че за повишаването на този показател е необходимо да се вложи много енергия. Като пример посочва работата с медиите, с които трябва да има открити отношения, а не да се избягват контактите. Така според него репортерите, а чрез тях и обществеността ще имат достъп до обективна информация как работи съдът. Магистратът смята за нужно периодично да се провеждат пресконференции, на които да се отчитат постиженията на съда. Според Бойчев сградата на Районния съд трябва да е отворена за посещения от ученици, да общува с институции и търсенето на обратна връзка за това как дейността му бива възприета от обществото.
На сайта на Висшия съдебен съвет са достъпни биографиите, концепциите за управление на двамата кандидати, както и декларация за тяхното имотно състояние. 
Настоящият районен прокурор на Бяла Трифон Владов пък е кандидат за втори управленски мандат и засега няма съперници. Владов завършва средното си образование в беленското СОУ „Панайот Волов“, след което взема диплома за инженерна специалност от Русенския университет. През 1998 година завършва право в Русе, а година по-късно започва работа като следовател в Бяла. През 2005 година става прокурор, а година след това и заместник районен прокурор. От 2010 година е административен ръководител на Беленската районна прокуратура.
В концепцията си за управление прокурор Владов посочва, че ще стимулира самосезирането на прокурорите при наличие на предпоставки и по-бързо разследване.