В селата Бистренци, Ботров, Пейчиново и Стърмен да бъдат създадени кметства и всяко да има свой кмет. Това предложение предстои да гласуват общинските съветници в Бяла на предстоящата сесия. Причината за промяна на статута на населените места е често променящата се нормативна уредба, с която се променя прагът на жителите за съответните административни единици.
„С последните промени прагът бе намален и заради това четирите села вече отговарят на други условия и според закона в тях трябва да се създадат кметства. Съответно на местните избори през есента те ще избират кмет, а не както досега - да ги управлява назначен кметски наместник, за когото не са гласували“, обясни кметът на Бяла Кольо Келерджиев.
Това не е първият път, в който ситуацията в Бистренци, Ботров, Пейчиново и Стърмен се променя и селата са свикнали ту да имат кмет, ту - наместник. Ако процедурата приключи успешно, наесен те ще могат да гласуват кой да ги управлява.