Споразумение за включване на Агенцията за проучване и поддържане на Дунав в нов електронен портал, който ще информира в реално време за състоянието на плавателния път, подписа директорът на агенцията Павлин Цонев. Документът бе сред основните акценти на проведената в Белград среща на Борда на директорите на организациите-партньори по проект NEWADA duo. Порталът ще се поддържа от Унгария.
Българската страна е извършила нужните периодични измервания и са предприети необходимите действия за поддържане на фарватера, като през по-голямата част от годината в критичните участъци са гарантирани габаритите на плавателния път за осигуряване на безопасно корабоплаване, съобщи пред колегите си в Белград Павлин Цонев.