Частният сектор в Русенско наема повече хора, но голяма част от тях на половин ден или с минимални  възнаграждения, поради което средната работна заплата намалява. Това показват данните за първото тримесечие на годината на Териториалното статистическо бюро.
За първите три месеца на годината броят на наетите по трудово и служебно правоотношение лица се увеличава с 3,4% или около 2200 души. Положително е, че новите работни места са в частния сектор, където наетите се увеличават с 4,5%. Работещите в обществения сектор намаляват с 0,6%. 
В сектора на услугите към края на март 2015 г. работят 34 хиляди (49.8%) от наетите, в индустрията - 30 200 (44.2%), а в селското, горското и рибното стопанство - 4100 (6.0%). 


Към 31 март 2015 г. в областната икономика 5200 души са наети на непълно работно време, а 10 400 работят на минимална работна заплата. В сравнение с края на декември 2014 година броят на наетите на непълен работен ден нараства с 3.36% , а този на работещите на минимална заплата - с 9.0%. Данните показват, че от новите около 2200 работни места 1300 са на половин ден, а към 800 - на минимална работна заплата. Което обяснява изненадващия спад на средните месечни възнаграждения, отчетени от статистиката.
За периода януари-март средната работна заплата в Русенска област намалява с 37 лева, съобщава ТСБ. Месечното възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение лица е 675 лева, или със 184 лева под средното за страната (859 лева). За сравнение - за периода януари-март 2014 година заплатите се увеличиха с 16 лева или с 2.4%. 
Средната месечна работна заплата за януари е 671 лева, за февруари - 669 лева, а за март - 685 лева. 
Леко намалява ножицата между възнагражденията в обществения и частния сектор, която в Русенско е сред най-големите в страната. В обществения сектор средната работна заплата за периода януари-март 2015 г. е 771 лева, а в частния - 650 лева. В сравнение с предходното тримесечие в обществения сектор печелят с 8,6% или със 73 лева по-малко. В частния бизнес заплатите падат с 4.0%. 
Средната месечна работна заплата на наетите в обществения сектор е с 12.7% под средното равнище за страната, а тази в частния - с 23.6%. В национален мащаб в обществения сектор печелят с 3.8% повече, докато за Русенска област разликата достига 18.6%.