Общината пуска на търг с явно наддаване учредяване на отстъпено право на строеж на три групи от по 5 гаража с площ 19.5 квадрата всеки в квартал до блоковете 48, 50 и 50А в „Дружба 3“.
Според лицензираната оценка отстъпеното право на строеж струва само 296,40 лева на гараж, а по минималните тарифи на Общинския съвет - 495,80 лева, докато цената по данъчната е 1406 лева.
Не мога да коментирам сметките на лицензирания оценител, но нашата оценка се смята според регламента на Приложение 2 на Закона за местните данъци и такси, вземаме квадратурата и вида на строежа и ги умножаваме по съответните коефициенти, обясни шефката на дирекция „Местни данъци и такси“ Даниела Робева.
Тъй като по закон администрацията не може да продава под данъчна оценка, именно тя е база за определяне на отстъпеното право на строеж. Общината предлага наддаването на търга да тръгне от 1410 лева. Просто закръгля началната цена с 4 лева. В сметката не са включени ДДС и такси.