Изградена без строителни книжа тоалетна била обявена за събаряне със заповед на Община Русе. Тя обаче стигна до обжалване пред Административния съд. 
Проверката на селския нужник била направена след сигнал от съседка, която се жалвала, че септичната яма е на 80 сантиметра от оградата на нейната къща. Оказало се, че дупката съществува от 15 години, но проблемът настъпил след разширяването й през септември 2014 година.
Клозетът трябва да бъде в самата жилищна или вилна сграда. При липса на водоснабдяване на населеното място се разрешава временно клозетът да бъде извън жилищната сграда. В този смисъл премахването на въпросната септична яма, респективно изграждането на друга в задната част на двора, не може да бъде постигнато с разумни мерки и средства, мотивираха се магистратите. Тоест използването й е единственият вариант семейството да  разполага с тоалетна. С решението си съдът окончателно позволи ямата да продължи да съществува.