Около идеята за разширяване на Дунав мост, за да се облекчи трафикът по него, се обединиха областният управител Стефко Бурджиев и председателят на Окръжния съвет в Гюргево Василе Мустъця на работна среща вчера. И двамата се ангажираха да търсят съдействие от съответните министерства и ведомства, както и потенциални инвеститори. 
Протоколът, с който ще бъде регламентирана временната организация на движението по Дунав мост предвид ремонта от румънска страна, както и отговорностите на компетентните институции и фирмата изпълнител, предстои да бъде подписан идната седмица от Бурджиев и префекта на окръг Гюргево Нина Кришу. Очаква се ремонтът на съоръжението да приключи на 15 декември 2015 г.
На срещата беше обсъден и напредъкът по проекта за изграждането на туристически велосипеден и пешеходен маршрут „Поломието“ от Русе до Пепелина, като беше намерен подходящ партньор от румънска страна, бяха определени бюджетните рамки и съгласувани план-графици за последващи срещи и подготовка на документите.