Шефка на дърводелски цех в Две могили отнесе 20 000 лева глоба от Инспекцията по труда заради това, че не позволила контрольорите да проверят документацията на фирмата.
Инспекторите решили да се запознаят със състоянието на дървообработващото предприятие, след като получили сигнал от работник. Човекът се оплаквал, че във фирмата правилата за труд не се спазват. Контрольор посетил цеха в Две могили и предал призовка на работник. Обяснил му, че на уговорена дата някой от управата на предприятието трябва да присъства на среща в Инспекцията и да донесе посочените документи. Заръките на проверяващия не били изпълнени и последвала втора призовка. Куриерът, който трябвало да я връчи обаче, я върнал, тъй като от фирмата отказали да я приемат. Призовката била качена и в интернет, и на видно място в Инспекцията, но така и не свършила работа и никой от дърводелския цех не се отзовал на поканата.
Районният съд прецени, че бездействието на фирмата и непредставянето на документи всъщност е скатаване от проверка. Шефката на фирмата обаче оспорва акта и изтъква, че била в чужбина по време на започналата инспекция. Но съдът прие това като голословни и неоснователни оправдания, които не са подкрепени с доказателства. Затова потвърди санкцията на трудовите инспектори.