Почти 7000 туристи от страната и чужбина са пренощували в Русе и региона през март. Те са с 1900 повече отколкото през февруари. Реализираните приходи от нощувки в 46-те места за настаняване в Русенска област през март са 533 хил. лв. или с 28% над нивото от предходния месец, показват данните на националната статистика. Увеличението идва най-вече от по-големите постъпления за хотелите с 4 звезди и в местата за настаняване с 3 звезди, в които приходите се покачват с близо 30 на сто. 
В сравнение със същия месец на 2013 г. броят на потърсилите подслон в Русенско намалява с около 1900 души. По тази причина общият размер на приходите за този март са под миналогодишните. 
Най-голяма част от приходите от нощувки прибират хотелите с 4 и 5 звезди, каквито в Русенска област има 3. През март те са получили 223 хил. лева, от които 95 хил. лева от чуждестранни граждани, които по традиция предпочитат по-реномираните хотели.
Приходите от нощувки в местата за настаняване с 3 звезди, които в областта са вече 11, възлизат на 135 хил. лв. Реализираните приходи от нощувки на чужденци в този сегмент са за 46 хил. лева.
През март на територията на областта са функционирали 46 места за настаняване с общ капацитет 1703 легла. 
Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване е 11 264, като от тях 3196 са от чужденци. В сравнение с март миналата година се наблюдава намаление на реализираните нощувки от български граждани, докато броят на отсядащите в Русе чужденци се увеличава с 37 на сто. 
Пренощувалите във всички места за настаняване в областта през март са 6918 и се увеличават спрямо предходния месец с 1500.