От четвъртък до събота ще се проведе ежегодното изложение на техника и технологии, което се организира от Русенския университет. 17-ото издание на традиционното Русенско изложение ще бъде открито официално на 14 май от 10 часа пред Канев център. Домакини са инженерните факултети на висшето училище, които отново организират презентации и демонстрационни занятия за студентите и докторантите си с представители на фирмите-изложителки, провеждат специализирани конференции и дискусии. Този формат придава уникален характер на проекта, като свързва науката и бизнеса с инженерното обучение. 
Новите модели на водещи автомобилни марки ще бъдат разположени пред Канев център. Фоайето на центъра е освободено за щандовете на телекомуникационната и електронната техника, автоматиката и управляващата техника, компютърните системи и технологии, както и възобновяемите енергийни източници. 20 фирми от ИТ бранша и телекомуникациите са потвърдили вече участието си.
В просторния парк на университета ще могат да се видят обработваща техника за земеделието, прикачен инвентар, средства за растителна защита, градинска техника, напоителни системи и други стоки и услуги за селскостопанското производство. Ще участват производители на прикачен и навесен инвентар, машини за семепочистване и обеззаразяване, торове и препарати за растителна защита, градинска техника. 
За машиностроителното изложение е осигурено специално хале в приземния етаж на новия корпус.
На 15 май Машинно-технологичният факултет инициира кръгла маса на тема „Реалности и перспективи на обучението на машинни инженери“, на която ще се дискутират проблемите на взаимодействието между университета и машиностроителния бранш и перспективите на дуалното обучение.  
За 17-те си години развитие изложението се превърна в интелектуална борса за обмен на технологични идеи във все по-разширяващ се спектър от индустрии. Започнало през 1999 г. като експо на земеделски машини, днес то представя техника и технологии от аграрно-индустриалния и автомобилния бранш, електрониката, IT сектора, телекомуникациите, енергетиката, машиностроителната индустрия. Организира се от Русенски университет със съдействието на областната управа, Община Русе, Съюза на учените и Министерството на земеделието и храните. През миналата година в Изложението участваха над 100 фирми, а посетителите надхвърлиха 8000.