И през изминалата година пазарът на земеделска земя в община Иваново се характеризираше със своята разнопосочност. Цените на нивите в най-голямото землище на общината Щръклево не се повлияха от временните спадове на други места и през цялата година запазиха високи стойности - средно 1000 лв./дка. Благоприятните фактори за това са качествените терени и липсата на много дългосрочни арендни договори, както и голямата конкуренция между арендатори и купувачи. Тя доведе до повишеното търсене, особено за по-големите парцели. Средната изплащана рента в Щръклево бе 50 лв./дка. Това твърди в обзорен коментар за търговията в областта през миналата година специализираното дружество за покупка, продажба и арендуване на земеделска земя „Русе Ленд“.
На другия полюс остават земите в общинския център Иваново и в Божичен - ренти 35-40 лв./дка и средни цени около 700 лв./дка. Логично купувачите бяха предпазливи предвид наличието на ниски категории, заварените множество 10- и 15-годишни сключени договори за обработка, както и най-ниските за региона наеми и ренти. Подобна бе и картината в крайдунавските села Мечка и Пиргово, като там продължава да има доста необработваеми земи. В останалите землища на общината - Червен, Табачка, Сваленик и Кошов, търговията бе стабилна, а цените на земеделските земи около средните за региона - между 750 и 800 лв./дка.
В община Ветово през 2013 г. наблюдаваме по-разтворена ножица между цените на нивите и изплащаните за тяхната обработка ренти. Докато първите достигнаха стойности над 850 лв./дка, то вторите останаха не повече от средно 40 лв./дка. Най-голямо беше търсенето на земеделска земя в общинския център Ветово, както и в селата Писанец и Глоджево. В тези три землища конкуренцията между местни арендатори и инвеститори бе жестока и доведе до покачване на цените в сравнение с началото на годината. За отделни по-качествени и окрупнени парцели сделки се сключваха и над 1000 лв./дка, а за останалите - между 850 и 950 лв./дка. Тук най-остро се почувства дисбалансът с раздаваните през октомври и ноември наеми - средно 40-45 лв./дка.
В останалите землища на общината - Сеново, Кривня и Смирненски, имаше сделки на цени около 700-800 лв./дка. Характерното за Ветовска община бе, че нямаше райони със слабо търсене на земя, но може би поради трудната стопанска година земеделските производители изплатиха на собствениците по-ниски от очакваните ренти, казват от „Русе ленд“.