Ремонтът за 10 млн. евро на румънската част на Дунав мост трябва да приключи до 15 декември. Това стана ясно на първата работна среща между областния управител Стефко Бурджиев и неговия заместник Явор Янчев с представители на българските и румънските институции, които имат отношение към ремонта. 
Според условията на договора освен да ремонтира и укрепи моста, фирмата изпълнител Consortium Collini Lavori SpA-Tecnic Consulting трябва да рехабилитира и пътищата за достъп до митническите пунктове, като тя се е ангажирала с крайната дата на ремонта - 15 декември. 
На срещата беше обсъдена организацията на трафика по Дунав мост, за да не се затруднява свободното преминаване на пътници и товари. Фирмата изпълнител трябва да изготви цялостен график, в който да се посочат отделните етапи на проекта и сроковете за тяхното изпълнение. Освен това в района на Дунав мост ще бъдат поставени указателни табели за ремонта. Предстои и пресконференция, на която областният управител и префектът на румънския регион ще дадат повече информация за предстоящите ремонтни дейности.
Следващата седмица Бурджиев и префектът на Гюргево Нина Кришу ще подпишат протокол с взетите решения за организацията на работа и движение на Дунав мост.