1,3 милиона лева печалба отчита „Параходство БРП“ за първото тримесечие на тази година, става ясно от междинния отчет на дружеството, представен на Фондовата борса. Положителният финансов резултат е с около 1 млн. лева по-голям, отколкото за същия период на миналата година. 
За първите три месеца на годината приходите от оперативна дейност на параходството намаляват с 800 хил. лева. Редукцията обаче се компенсира с излишък от финансовите приходи. 738 хил. лева получава БРП под формата на дивиденти от дъщерните си компании. Близо 400 хил. идват от положителни разлики от промени на валутни курсове. Разходите на параходството също намаляват с около 700 хил. лева най-вече заради много по-евтиното през това тримесечие гориво.
За периода април-май се очаква минимално предлагане на малки обеми пшеница и царевица за превоз. Това са основно остатъчни количества, които търговците трябва да продадат преди появата на новата реколта. Повечето от дългосрочните договори са приключени и се преминава към спотово договаряне. През юни се очаква да се появят за превоз и първите количества ечемик и рапица от новата реколта. Началото на събирането на реколтата и стартирането на износа ще са в силна зависимост от метеоролoгичните условия - падането на обилни дъждове през юни би изместило началото на  новата зърнена кампания до началото на юли.
От края на 2013 година металургичният комбинат в Смедерево работи с понижена мощност, което доведе до спадане на количествата суровини, необходими за производствената му дейност. Забелязва се намаление в обемите на предлаганите за превоз суровини като руда, концентрат и кокс от Украйна за Смедерево. Усложнената обстановка също допълнително внася доза несигурност в доставките на тези суровини, които за да достигнат до товарните пристанища Рени и Измаил, следва да пресекат територията на Украйна. 
С приключване на зимния сезон потреблението на енергийни въглища и въглища за населението намалява. През април-май започват планираните профилактики и ремонти в ТЕЦ-овете. Първите количества въглища от новите договори ще се появят на пазара след юни.   
Предлагат се малки партиди торове за превоз през май, след което предлагането им ще спре до есента.