Клубът по предприемачество Start It Smart - Русе стартира конкурс за кандидатстване с бизнес идеи „Smart Pitch“, съобщи президентът му Емилиян Енев. Главната цел на инициативата е да насърчи предприемачеството в региона, като вдъхнови и окуражи млади хора да предприемат конкретни стъпки за реализиране на своите идеи. Участниците трябва да подготвят презентация за инвеститори според утвърдените световни стандарти и да представят бизнес идеята пред аудитория. В рамките на предприемаческия турнир участниците ще преминат индивидуални менторски сесии и ще получат безплатни консултации, които са предпоставка да формулират идеите си като реалистични и перспективни бизнес начинания.
Трите най-добри предложения ще бъдат разгледани като инвестиционни възможности от фондовете по програма JEREMIE в България - ELEVEN и LAUNCHub. Те ще получат достъп до менторската мрежа на програмата преакселератор на Start It Smart чрез осъществяване на връзка с трима ментори. Допълнителни награди за победителите ще са безплатно място за 6 месеца в споделено работно пространство - Русе, безплатно участие във всички обучения, събития и презентации, които се организират в споделеното работно пространство, безплатни консултации по бизнес моделиране, customer development и др. и ваучер за 70% отстъпка за хостинг и домейн от SUPERHOSTING.BG.
Призьорите ще получат и съдействие за оформяне на презентация за инвеститори и изпращането й до поне 5 организации с инвестиционна дейност в Югоизточна Европа и помощ за намиране на първите партньори, клиенти и реализиране на маркетингови кампании чрез партньорската мрежа на Start It Smart.
Кандидатстването става чрез попълване на формата за участие на сайта www.f6s.com/smartpitchruse2014january. Крайният срок е 24:00 на 2 февруари 2014 г.