Безвъзмездно право на управление за Римската крепост Сексагинта Приста ще поиска Община Русе от Министерски съвет. Предложението за това ще бъде внесено в МС, след като Общинският съвет одобри идеята, за която има принципно съгласие от собственика на имота - Министерството на културата. Това ще позволи в емблематичния за Русе археологически обект да се правят инвестиции по различни спечелени от Общината проекти, коментира Николай Ненов, директор на Регионалния исторически музей, в чиито периметър и сега, и после влиза Сексагинта Приста. Целта е опазване и по-добро стопанисване на недвижимите археологически културни ценности, които са публична държавна собственост, става ясно от предложението, внесено за обсъждане в ОбС. Общинската администрация е на мнение, че така ще се разшири културната инфраструктура на територията на Общината и ще се увеличат приходите от културен туризъм.