Удостоверения за наследници искат в гробищните паркове „Чародейка“ и „Басарбово“, когато се плащат годишните такси. А след представяне на документа един от наследниците подписва декларация, че ще се грижи за гроба на своя роднина. С тези нови изисквания са били изненадани много русенци, които след като се затопли времето, са отишли да почетат починалите си роднини и близки. Същото удостоверение се изисквало и при откупуването на гроб.          
Шефът на общинско предприятие „Обреден дом“ Михаил Павлов обясни за „Утро“, че според Наредба 13 за организация и управление на гробищните паркове на територията на община Русе гражданите трябва да определят кой ще се грижи за гроба и кой има право да го ползва. За да уточним кой е човекът и за да сме сигурни, че тези хора имат това право, изискваме удостоверение за наследници, иначе няма как да знаем, че те наистина са близки на покойника, каза Павлов. 
Според предишната наредба грижовници са ставали близки, а не само наследници. Това понякога създавало проблеми като в случая, за който разказа Павлов. Дете било погребано в гроба на майка си, която обаче била разведена с баща му. Сестрата на майката се грижела ревностно за общия гроб, а на бащата отказвала право на достъп и той не можел и едно цвете да сложи в памет на детето си. Именно за да има по-ясна и точна представа кой е грижовникът, въведохме удостоверенията за наследници, защити изискването Павлов, въпреки че в цитираната наредба такова няма. Там в чл. 12 е написано, че „близките на починалия определят помежду си лице, което ще изпълнява функциите на грижовник“, който се вписва „по партидата на гробното място или урновата ниша след подадено заявление от близките, в което се посочва адрес и телефонен номер за връзка“.
По отношение на откупуването на гробно място, шефът на „Обреден дом“ коментира, че гражданите все още бъркат старата и новата наредба, приета през юли 2014 г., като обясни, че откупуване вече не се прави. С полагането на покойник в нов гроб наследниците имат безвъзмездно право на гробоползване за срок от осем години, като след това правото може да бъде продължено при заплащане на съответна такса. Но без значение дали е ново или старо гробно място, също се представя удостоверение за наследниците, категоричен беше Павлов.